انتشار نخستین شماره مجله علمی" پژوهش های معناشناختی متون ادبی "

انتشار نخستین شماره مجله علمی" پژوهش های معناشناختی متون ادبی "

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ نخستین شماره مجله علمی" پژوهش های معناشناختی متون ادبی " دانشکده ادبیات و زبان های دانشگاه اراک در پاییز 1401 منتشر شد.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه اراک ، مدیر مسئول دکتر سید ابوالفضل سجادی دانشیار گروه ادبیات عربی دانشگاه اراک و سردبیر دکتر محمد حسینی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی می باشند.

برای دریافت مقالات این نشریه به آدرس http://sslt.araku.ac.ir مراجعه نمایید .

از علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می شود مقالات خود را به وبسایت این مجله ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :