اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتشار کتاب تخصصی با ناشر بین المللی springer توسط دکتر منصور قربانپور

انتشار کتاب تخصصی با ناشر بین المللی springer توسط دکتر منصور قربانپور

دومین کتاب دکتر منصور قربانپور عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تحت عنوان Medicinal Plants and Environmental  Challenges با ناشر بین المللی Springer (کشور آلمان) جهت چاپ امضا شد. کتاب حاضر در 21 فصل در سپتامبر 2017 چاپ خواهد شد. همچنین کتابی با عنوان

Nanoscience and Plant-Soil Systems توسط ایشان به عنوان مولف اول با همکاری دو استاد از کشور هند هم اکنون از طریق ناشر Springer در 21 فصل چاپ و از طریق لیک زیر قابل استفاده همکاران و دانشجویان عزیز است.

لینک کتاب:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-46835-8


دانشکده ها

ویدیو ها