اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتشار کتاب توسط آقای دکتر حسن حیدری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

انتشار کتاب توسط آقای دکتر حسن حیدری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کتابی با عنوان «در آمدی بر مرجع شناسی و پژوهش در حوزه زبان و ادب فارسی» توسط دکتر حسن حیدری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به چاپ رسیده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافزون برای ایشان از درگاه احدیت مسئلت دارد.

جهت مشاهده جلد کتاب کلیک نمایید.


دانشکده ها

ویدیو ها