انتشار کتاب "چین برنده شد؟" توسط انتشارات دانشگاه اراک

انتشار کتاب "چین برنده شد؟" توسط انتشارات دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، کتاب "چین برنده شد؟"  ترجمه دکتر ابراهیم آقامحمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اراک، توسط انتشارات دانشگاه اراک به چاپ رسید.
کتاب مذکور در ۳۹۸ صفحه با قطع وزیری راهی بازار نشر شده است.
آدرس کوتاه :