انتصاب آقای دکتر امیر عزیزی به عضویت در کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

انتصاب آقای دکتر امیر عزیزی به عضویت در کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران

بر اساس رای نمایندگان منتخب گروههای شیمی دانشگاه های کشور، آقای دکتر امیر عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته شیمی صنعت انجمن شیمی ایران منصوب گردیدند. دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون دارد

آدرس کوتاه :