انتصاب در حوزه ریاست و روابط عمومی، گروه همکاری های علمی و بین الملل و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

انتصاب در حوزه ریاست و روابط عمومی، گروه همکاری های علمی و بین الملل و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در مراسمی که با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد طی احکامی جدا گانه از سوی دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک دکتر پسرکلو به سمت رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر یحیایی به سمت رئیس گروه همکاری های علمی و بین الملل  و دکتر بیکدلو را به سمت مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شدند.

در پایان این مراسم از زحمات دکتر حسینی نسب و دکتر آقا محمدی نیز تقدیر شد.