اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتصاب دکتر حسین صادقی به عنوان دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه 4 کشور

انتصاب دکتر حسین صادقی به عنوان دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه 4 کشور

در حکمی از سوی دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حسین صادقی معاون محترم  پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراک به سمت دبیر شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه های منطقه 4 کشور منصوب شدند. دکتر حسین صادقی در گردهمایی معاونان پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه های منطقه 4 برای این سمت انتخاب شدند. روابط عمومی دانشگاه اراک ضمن تبریک، آرزوی موفقیت روز افزون را برای ایشان دارد.


دانشکده ها

ویدیو ها