اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتصاب دکتر سعید موسوی پور به عنوان عضو هیأت اندیشه ورز در استان مرکزی

انتصاب دکتر سعید موسوی پور به عنوان عضو هیأت اندیشه ورز در استان مرکزی

دکتر سعید موسوی پور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل هیأت های اندیشه ورز؛ از طرف استاندار استان مرکزی به عنوان عضو هیأت اندیشه ورز در استان مرکزی انتخاب شده اند.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید و توفیقات روز افزون را از درگاه احدیت برای ایشان آرزومند است.

لینک متن نامه انتصاب دکتر سعید موسوی پور


دانشکده ها

ویدیو ها