انتصاب دکتر سید علیرضا مصطفوی به سمت مسئول دبیرخانه امور اجرایی شورای مدیریت آموزش عالی استان مرکزی

انتصاب دکتر سید علیرضا مصطفوی به سمت مسئول دبیرخانه امور اجرایی شورای مدیریت آموزش عالی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پیرو ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر انتصاب دکتر سعید حمیدی بعنوان رئیس دانشگاه معین استان مرکزی و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان و با عنایت به ابلاغ آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور-مدیریت استانی موسسات آموزش عالی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 176143/11و مورخ 21/08/1399 وزارت عتف، دکتر حمیدی رئیس دانشگاه معین استان مرکزی طی حکمی دکتر سید علیرضا مصطفوی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک را به سمت  مسئول دبیرخانه امور اجرایی شورای مدیریت آموزش عالی استان مرکزی به مدت 4 سال منصوب نمود.
دکتر حمیدی در این حکم خواستار اهتمام جهت برنامه‌ریزی و جلب مشارکت شایسته اعضا برای اجرای سیاست‌ها و ضوابط احکام آمایش آموزش عالی استان، تمرکززدایی و شبکه‌سازی علمی و هم‌افزایی مؤسسات آموزش عالی استان مرکزی شده است.