نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر علیرضا بهرامی به سمت دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی منطقه 4

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آقای دکتر علیرضا بهرامی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک به سمت دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی منطقه 4 منتصب گردید.

متن حکم به شرح زیر می باشد:

نظر به مراتب دانش، تعهد و سوابق ارزنده در مدیریت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و به استناد تبصره 2 از ماده 5 دستورالعمل اجرایی شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، به موجب این حکم جناب عالی را به مدت یکسال به عنوان "دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 4 کشور"منصوب می کنم. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و همکاری با دبیرخانه مرکزی شورای معاونان فرهنگی و اجتماعی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استقرار دبیرخانه منطقه در دانشگاه اراک و پیشبرد اهداف با همفکری و مشورت معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 4 موفق و پیروز باشید.

 

دکتر غلامرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری