اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتصاب دکتر محسن باقری به سمت مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

انتصاب دکتر محسن باقری به سمت مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

ه گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر محسن باقری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی به مدت 2 سال به سمت مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک منصوب گردید.

روابط عمومی دانشگاه اراک این انتصاب را به ایشان تبریک عرض نموده و از زحمات و فعالیتها و اقدامات جناب آقای دکتر عبدالله متولی مدیر پیشین کتابخانه مرکزی تشکر و تقدیر می نماید.

لینک متن انتصاب دکتر محسن باقری


دانشکده ها

ویدیو ها