انتصاب مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک به عنوان عضو کمیته علمی و سخنران ویژه کنفرانس بین المللی "ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی"

انتصاب مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک به عنوان عضو کمیته علمی و سخنران ویژه کنفرانس بین المللی "ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ طی حکمی از سوی دکتر عباس عباس پور دبیر علمی شانزدهمین کنفرانس بین المللی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام دانشگاهی، آقای دکتر رحیم مرادی عضو هیات علمی دانشگاه اراک و مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به عنوان عضو کمیته علمی  ‌و سخنران کنفرانس منصوب شد.

این کنفرانس ۱۸ و ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری دانشگاه اراک برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :