انتصاب مهندس فرهنگ سیفعلیان به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی

انتصاب مهندس فرهنگ سیفعلیان به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ بر اساس حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس فرهنگ سیفعلیان، مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه اراک، به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی منصوب گردید.

دانشگاه اراک برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون در مسئولیت جدید دارد.