انتقال تجربه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و‌ صنعت

انتقال تجربه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و‌ صنعت

 

انتقال تجربه فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و‌ صنعت
مجتمع تولیدی نخ تایر صبا: راه‌اندازی پروژه تولید صنعتی استیل کورد
دکتر امیرمحمد گل‌محمدی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه ساعت ۱۱:۰۰
لینک دسترسی:
https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/research