انجام پروژه های مشترک میان دانشگاه اراک و شرکت توزیع برق همدان و قطعات خودرو کوشاوران

انجام پروژه های مشترک میان دانشگاه اراک و شرکت توزیع برق همدان و قطعات خودرو کوشاوران


به همت اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه اراک، دو پروژه مهم صنعتی با همکاری دانشگاه اراک انجام پذیرفت.

در راستای گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

انجام پروژه های مشترک میان دانشگاه اراک و شرکت توزیع برق همدان و قطعات خودرو کوشاوران

به همت اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه اراک، دو پروژه مهم صنعتی با همکاری دانشگاه اراک انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی اصغر قدیمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک، در انجام پروژه ای مشترک با شرکت توزیع برق استان همدان اقدام به انجام پروژه ای با عنوان، ارائه الگوریتم مکانیابی بهینه جهت درج تجهیزات مانوری در فیدرهای توزیع 20 کیلوولت شهرستان کبودرآهنگ کرده است.

دکتر قدیمی در تشریح انجام این پروژه تحقیقاتی اذعان کرد: بدلیل مسائل اقتصادی تجهیزات مانوری (نظیر سکسیونرها، سکشنالایزرها، ریکلوزرها و ... )  کمی در شبکه توزیع برق وجود دارد و در صورت ایجاد حوادث در شبکه (نظیر رعد و برق، طوفان، سیل، خرابی تجهیزات، برخورد پرندگان و ...)، خاموشی‏های گسترده‏ای ایجاد خواهد شد. خاموشی برق در بارهای صنعتی و تجاری باعث ضررهای اقتصادی و در مشترکین خانگی باعث ایجاد نارضایتی میگردد. آنچه در این پروژه مد نظر است ارائه الگوریتم جایابی بهینه تجهیزات مانوری و پیاده سازی آن در شبکه توزیع فشار متوسط محدوده شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان به منظور حصول به کمترین میزان خاموشی بارها با تعداد محدود تجهیزات مانوری پس از ایجاد حوادث مختلف می باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم به مزایای فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از انجام این پروژه اشاره کنیم می توان به مواردی از قبیل:بهبود پارامتر های قابلیت اطمینان و پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات توان شبکه و خاموشی های شبکه و انرژی توزیع نشده اشاره کرد.

همچنین در طرحی دیگر که با همکاری دکتر علی اصغر قدیمی ودکتر مزدک عبادی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق انجام گردید، ساخت، تست و راه اندازی واحد رکتیفایر خط رنگ شرکت قطعات خودرو کوشاوران به منظور استفاده در شرایط اضطراری خرابی واحد موجود و دستیابی به دانش فنی آن به بهره برداری رسید.

 

 

 

آدرس کوتاه :