اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دوشنبه 11 دی ماه تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه اراک و انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی به منظور بررسی تعاملات آموزشی و پژوهشی با حضور ریاست دانشگاه و اعضای انجمن های تحقیق و توسعه به امضاء رسید.

و در همان روز جلسه ای مشترک بین مرکز آموزش های تخصصی و آزاد دانشگاه اراک و کارگروه آموزش و ترویج روابط نظام فنی و اجرایی شورای فنی استان مرکزی به منظور تعامل همکاری در برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه اراک برگزار شد.

 


دانشکده ها

ویدیو ها