اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری، بین دانشگاه اراک به نمایندگی جناب آقای دکتر فضلعلی، معاون پژوهشی و فنآوری و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت به منظور دستیابی به دانش مربوطه و فناوری های مورد نیاز شرکت منعقد گردید.

این تفاهم نامه در راستای ایجاد طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری مورد نیاز و همچنین ایجاد زمینه های مناسب جهت بکارگیری از توانمندیها و خدمات از قبیل تجهیزات پژوهشی، و برگزاری نشستها، دوره ها و کارگاه های آموزشی حسب اعلام نیاز طرفین ،حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت، تاسیس دفتر ارتباطی شرکت در دانشگاه و برگزاری نشستهای علمی مشترک، انتقال تجربیات و نیازهای شرکت به دانشگاه و بالعکس و تبادل افکار و اطلاعات اجرا می شود.


دانشکده ها

ویدیو ها