انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک با پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، طی جلسه ای که در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و با حضور اعضای هیأت رئیسه ی این پژوهشگاه، سرپرست دانشگاه اراک، معاونین آموزشی و پژوهشی و نیز دو عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک برگزار شد، حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی، ریاست پژوهشگاه، به معرفی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دستاوردها و توانمندی های مجموعه و همچنین ظرفیت های همکاری پرداخت.
سپس دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک حوزه های مرتبط با پژوهشگاه، ظرفیت تعامل و همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را تشریح و این نشست را دریچه ای نو به همکاری و آغازی بر نگرش تحولی دانشگاه اراک به حوزه ی علوم انسانی دانست. در ادامه در خصوص همایش ملی تحول علوم انسانی که در آبان ماه سال جاری، در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد، به عنوان ظرفیتی ناب برای تقویت همکاری با پژوهشگاه بحث شد.
در پایان جلسه، تفاهم نامه همکاری به امضاء طرفین رسید و بر ایجاد و تقویت همکاری فی ما بین تاکید شد.
آدرس کوتاه :