نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

این تفاهم نامه بین معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک منعقد شده است. هدف از این تفاهم نامه انجام همکاری های مشترک در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی از توانمندی علمی، تخصصی و تجربی در جهت ارتقاء دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کاربردی نمودن تحقیقات علمی در زمینه ارتباط متقابل دانشگاه و جامعه می باشد.

این تفاهم نامه چارچوب کلی همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه و استانداری را در زمینه های مختلف بیان می نماید.

بررسی طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز استانداری و سایر دستگاه های عضو کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان در زمینه های مختلف با همکاری دانشگاه و یا تیمی مشترک از دانشگاه و استانداری، طراحی و برنامه ریزی گردهمایی ها و همایش های علمی - تحقیقاتی مشترک و استفاده از امکانات دانشگاه و استانداری به منظور برگزاری این نشست ها، مشارکت دانشگاه با معاونت در انجام پروژه های اجرایی مورد توافق، طرح های جامع مطالعاتی مربوط به حیطه فعالیت استانداری و تهیه سند های راهبردی مورد نیاز، همکاری استانداری و دانشگاه برای اجرای آمایش سرزمینی آموزش عالی استان و تعیین رشته های تحصیلی اولویت دار در سطح استان مرکزی و مشارکت در جهت راه اندازی این رشته ها در دانشگاه اراک وانجام هماهنگی های لازم در جهت مساعدت سایر دستگاه های اجرایی استان مرکزی به منظور انجام بازدیدهای علمی و همکاری های تحقیقاتی و همکاری استانداری با دانشگاه در جهت دهی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مرتبط با نیازهای استان از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

به منظور هماهنگی بیشتر و پیشبرد و عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه، هر یک از طرفین فردی را به عنوان نماینده تعیین نمودند که دکتر ابراهیم آقامحمدی از طرف دانشگاه اراک معرفی شده است.