اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- تحقیقاتی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک

این تفاهم نامه بین معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و دانشگاه اراک منعقد شده است. هدف از این تفاهم نامه انجام همکاری های مشترک در راستای توسعه اجتماعی و فرهنگی و بهره مندی از توانمندی علمی، تخصصی و تجربی در جهت ارتقاء دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کاربردی نمودن تحقیقات علمی در زمینه ارتباط متقابل دانشگاه و جامعه می باشد.

این تفاهم نامه چارچوب کلی همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه و استانداری را در زمینه های مختلف بیان می نماید.

بررسی طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز استانداری و سایر دستگاه های عضو کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان در زمینه های مختلف با همکاری دانشگاه و یا تیمی مشترک از دانشگاه و استانداری، طراحی و برنامه ریزی گردهمایی ها و همایش های علمی - تحقیقاتی مشترک و استفاده از امکانات دانشگاه و استانداری به منظور برگزاری این نشست ها، مشارکت دانشگاه با معاونت در انجام پروژه های اجرایی مورد توافق، طرح های جامع مطالعاتی مربوط به حیطه فعالیت استانداری و تهیه سند های راهبردی مورد نیاز، همکاری استانداری و دانشگاه برای اجرای آمایش سرزمینی آموزش عالی استان و تعیین رشته های تحصیلی اولویت دار در سطح استان مرکزی و مشارکت در جهت راه اندازی این رشته ها در دانشگاه اراک وانجام هماهنگی های لازم در جهت مساعدت سایر دستگاه های اجرایی استان مرکزی به منظور انجام بازدیدهای علمی و همکاری های تحقیقاتی و همکاری استانداری با دانشگاه در جهت دهی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مرتبط با نیازهای استان از اهداف این تفاهم نامه می باشد.

به منظور هماهنگی بیشتر و پیشبرد و عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه، هر یک از طرفین فردی را به عنوان نماینده تعیین نمودند که دکتر ابراهیم آقامحمدی از طرف دانشگاه اراک معرفی شده است.


دانشکده ها

ویدیو ها