انعقاد تفاهم نامه پذیرش دانشجوی مشترک بین دانشگاه اراک با دانشگاه فرهنگیان

انعقاد تفاهم نامه پذیرش دانشجوی مشترک بین دانشگاه اراک با دانشگاه فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، طی نشستی که سه شنبه ۲۰ تیرماه در وزارت آموزش و پروش برگزار شد، تفاهم نامه پذیرش دانشجوی مشترک بین دانشگاه اراک و دانشگاه فرهنگیان امضا و مبادله شد. 
بر اساس این تفاهم نامه قرار است پذیرش دانشجو به صورت مشترک در مقطع کارشناسی در ۵ رشته آموزشِ فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست و آموزش با نیازهای ویژه انجام پذیرد. دانشجویان پذیرش شده در این دوره ها، ۲ سال نخست را در دانشگاه اراک تحصیل می کنند و در صورت کسب استانداردهای مدنظر و صلاحیت های عمومی ، ۲ سال دوم را در دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل خواهند داد. 
همکاری در حوزه پژوهشی، استفاده از خدمات آزمایشگاهی و سایر امکانات به صورت مشترک از دیگر ابعاد این تفاهم نامه  می باشد.