اهدای جایزه ملی محیط زیست به دانشگاه اراک توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور

اهدای جایزه ملی محیط زیست به دانشگاه اراک توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست که در روز سه شنبه مورخ 18 مهرماه در مرکز همایش های بین المللی سازمان محیط زیست برگزار شد، جایزه ملی محیط زیست (در بخش موسسات عمومی و سازمان های دولتی) توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور به دانشگاه اراک اهدا گردید. بخشی از فعالیت هایی که منتج به اهدای جایزه مذکور گردیده است به قرار ذیل است:

- برگزاری رویدادهای کاربردی (استارت آپ محیط زیست، همایش تالاب ها، انرژی های تجدید پذیر و ...)

- فعالیت های پژوهشکده علوم محیطی

- فعالیت های مدیریت سبز در جهت بهبود شاخص های گرین متریک

- اخذ درجه قهرمان تالاب ها توسط آقای دکتر امیر انصاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست - انجام پایان نامه های متعدد تقاضا محور در زمینه محیط زیست

- راه اندازی خانه محیط زیست در دانشگاه

- شناسایی گونه های جانوری جدید در استان

- برگزاری اردوهای زیست محیطی دانشجویی

- تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل محیط زیست استان

 
آدرس کوتاه :