اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اهدای خون اهدای زندگی

اهدای خون اهدای زندگی

به گزارش روابط عمومی در یک حرکت فرهنگی، امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی طی اطلاعیه‌ای از دانشجویان دانشگاه اراک دعوت کرد در امر خداپسندانه اهداء خون شرکت کنند. در مجموع 20 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشکده فنی و مهندسی در این طرح ثبت نام نمودند که از این تعداد 10 نفر به همراه مسئول محترم دانشجویی دکتر بهرامی، معاون فرهنگی دانشگاه دکتر ابراهیمی، مسئول امور فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، سر کار خانم ظفرمند شرایط اهداء خون را داشتند. اهدا کنندگان در روز سه شنبه مورخ  95/2/14 جهت اهداء خون به سازمان مربوطه مراجعه نمودند.

 
آدرس کوتاه :

دانشکده ها

ویدیو ها