اولین‌ جلسه ستاد استانی راهیان پیشرفت در دانشگاه اراک برگزار شد

اولین‌ جلسه ستاد استانی راهیان پیشرفت در دانشگاه اراک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین جلسه ستاد استانی راهیان پیشرفت با حضور ریاست دانشگاه و جمعی از روسا و معاونین فرهنگی دانشگاه های استان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به میزبانی دانشگاه اراک برگزار شد. دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک در این جلسه گفت: شرکت های مختلف می توانند هرکدام پایگاه محکمی در این دانشگاه داشته باشند تا از این طریق بتوانند مسائل و مشکلات خود را با دانشگاه در میان بگذارند. دکتر ذوالفقاری ادامه داد:زمانی که مشکلات در کلاس های درس مطرح شود میتوان امید داشت این مسائل زودتر مرتفع شود. رئیس دانشگاه اراک افزود: اگر بخواهیم در مسیر زندگی به سمت پیشرفت حرکت کنیم میتوانیم در مدارس از دانش آموزان بخواهیم به جای اینکه آزمایش کتاب های درسی را عیناً بازگردانند، ایده های نو دهند و نوآوری به وجود آورند. در ادامه دیکر شرکت کنندگان نیز راهکارها و نظرات خود را در جهت پیشبرد هرچه بهتر طرح راهیان پیشرفت بیان کردند.