اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک

اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک

اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در روز یکشنبه مورخ 30/1/94 راس ساعت 15:30 در محل اتاق شوراء حوزه ریاست و با حضور اعضاء محترم شورای آموزشی دانشگاه و اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید .

اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک

در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

    اولین جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در روز یکشنبه مورخ 30/1/94 راس ساعت 15:30 در محل اتاق شوراء حوزه ریاست و با حضور اعضاء محترم شورای آموزشی دانشگاه و اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردید .

        هدف از برگزاری جلسه مذکور علاوه بر ادای احترام به ساحت مقدس شهدای گرانقدر انقلاب , عزیزان ایثارگر و یادگاران گرانقدرشان , معارفه اساتید مشاور جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر و تاکید بر اهمیت طرح استاد مشاور در جهت بهبود وضعیت علمی و حتی رشد و شکوفایی بعد فرهنگی و اجتماعی شخصیت دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده است .

      در این جلسه ضمن ارائه آمارهایی از موفقیت های علمی – پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  و کسب رتبه های برتر کشوری توسط این عزیزان , از ساتید مشاور محترم خواسته شد تا با ایجاد ارتباط صمیمانه در جهت شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی , عاطفی و ...  این دانشجویان  تلاش نموده و با  یافتن راه حل های مناسب در چهارچوب قوانین و امکانات در جهت رشد و شکوفایی این استعدادها و رفع نیازها و موانع تحصیلی آنان گام های موثری  بردارند.  به امید آنکه با اهتمام هرچه بیشتر این اساتید گرامی همواره شاهد موفقیت های پی در پی و روز افزون دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر در سطح دانشگاه اراک و ایران عزیزمان باشیم