اولین جلسه ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه اراک

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه اراک


اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک برگزار گردید. اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 95 -94 در روز سه شنبه مورخ 94/10/01 ساعت 10 صبح در محل اتاق شوراء دانشکده کشاورزی و با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی حجت الاسلام هنرمند ,معاون فرهنگی دانشگاه دکتر ابراهیمی...

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثار گر دانشگاه اراک

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک برگزار گردید. اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 95 -94 در روز سه شنبه مورخ 94/10/01 ساعت 10 صبح در محل اتاق شوراء دانشکده کشاورزی و با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی حجت الاسلام هنرمند ,معاون فرهنگی دانشگاه دکتر ابراهیمی...

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک برگزار گردید.

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 95 -94 در روز سه شنبه مورخ 94/10/01  ساعت 10 صبح در محل اتاق شوراء دانشکده کشاورزی و با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی حجت الاسلام  هنرمند ,معاون فرهنگی دانشگاه دکتر ابراهیمی و سایر اعضاء ستاد برگزار گردید .در این جلسه که با هدف  بررسی  و تصمیم گیری در خصوص مسائل آموزشی - فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر تشکیل شده بود مواردی مطرح و به تصویب اعضاء محترم رسید . همچنین در جلسه مذکور از دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ارشد تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم ایشان گردید

آدرس کوتاه :