اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اراک تشکیل شد

اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اراک تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک : اولین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه  در روز یکشنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه به همت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور اعضای شورا در محل دفتر معاونت برگزار گردید از اهم موضوعات مطروحه می توان  بررسی رشته ها دانشگاهی موجود و تصمیم گیری در این خصوص اشاره نمود.

آدرس کوتاه :