اولین جلسه هماهنگی المپیاد ورزش های همگانی با حضور ریاست دانشگاه

اولین جلسه هماهنگی المپیاد ورزش های همگانی با حضور ریاست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین جلسه هماهنگی امور مربوط به ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان آموزشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور ریاست دانشگاه به عنوان سرپرست عالی المپیاد و اعضای سیاست گذاری امور المپیاد و مسئولین کمیسیون های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک اظهار کرد: رویداد المپیاد ورزش های همگانی، رویدادی بسیار مهم است که علی رغم داوطلب شدن دانشگاه های بزرگ کشور جهت میزبانی، این افتخار نصیب دانشگاه اراک شده است.

وی افزود: این اتفاق مستلزم به کارگیری تمام قوای دانشگاه است و ما می توانیم به وسیله ااین رویداد خود را به جامعه دانشگاهی معرفی کنیم.

دکتر ذوالفقاری خاطر نشان کرد: این میزبانی، شروع میزبانی های بزرگ دانشگاه در زمینه های ورزشی و علمی است و ما به وسیله آن می توانیم نقاط ضعف خود را تقویت کنیم.

در پایان این جلسه با اهدای احکام هر یک از بخش های مختلف اجرایی المپیاد، شرح وظایف ایشان مشخص گردید.

 

آدرس کوتاه :