اولین دوره انتخابات اعضای حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی

اولین دوره انتخابات اعضای حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛  اولین دوره انتخابات اعضای حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی روز چهارشنبه 18 دی ماه برگزار در حوزه های ذیل برگزار شد.

حوزه های انتخابات:

دانشکده علوم انسانی
جهت همکاران شاغل در سایت میدان شریعتی

لابی ساختمان دکتر قریب- جهت همکاران شاغل در سایت پردیس

آدرس کوتاه :