اولین رویداد ملی فناورانه در مسیر کشاورزی دانش بنیان برگزار شد.

اولین رویداد ملی فناورانه در مسیر کشاورزی دانش بنیان برگزار شد.

 

ببه گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک رویداد ایده شو اولین رویداد ملی فناورانه در مسیر کشاورزی دانش بنیان استان مرکزی به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دوشنبه بیست و دوم اسفند در سالن ۸ شهریور دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک برگزار شد.

این رویداد فناورانه و دانش بنیان در محورهای؛ فناوری کشاورزی منابع طبیعی، فناوری های فنی و مهندسی کشاورزی، فناوری نوین گلخانه ،نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی، نرم افزارهای تسهیلگر خدمات کشاورزی و مجموعه خدمات نوآوری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد. در این رویداد 23 تیم برای ارائه ایده ها و حل چالش های مطرح شده کاندید شدند که پس از مرحله اول داوری، 10 تیم به مرحله دوم داوری راه یافتند و در پایان 3 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند

. دکتر خدایی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در حاشیه این رویداد ضمن خیرمقدم با تاکید بر برگزاری منظم رویداد های فناورانه گفت:ماباید به دنبال ایده سازی در حوزه کشاورزی باشیم و آنها را پرورش دهیم تا در مرحله اجرا قرارگیرد و عملی شود.

دکترگودرزی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و رییس برگزاری رویداد نیز افزود:حوزه کشاورزی سهم بسیار زیادی در تولید ناخالص ملی دارد اما در این مسیر با چالش هایی روبه رو است.

وی افزود: اگر می خواهیم کشاورزی با کیفیتی داشته باشیم باید دانش و فناوری جدید در آن وارد کنیم

 

۰۳:۵۷ بعدازظهر

 

آدرس کوتاه :