اولین رویداد مکانی ایران ژئو در دانشگاه اراک برگزار شد

در دانشگاه اراک برگزار شد

اولین رویداد مکانی ایران ژئو در دانشگاه اراک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ ایران ژئو رویدادی حرفه ای برای به گردش درآوردن ایده بین ایده پرداز و خط تولید است. این رویداد به منظور شکوفایی استعداد ها و استفاده از منابع ارزشمند انسانی در راستای بهینه سازی تولید و کسب و کار در چهار حوزه سنجش از دور و هوش مصنوعی، تولید نقشه و اطلاعات مکانی، طراحی و ساخت ساعت اتمی و شناسایی محل رویداد لرزه ای با استفاده از لرزنگاری و فروصوت است.
در این همایش امیر دکتر فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد داده های این سازمان برای توسعه و آمایش سرزمین استفاده می شود گفت: برای نوآوری و به روز رسانی تجهیزات این سازمان ارتباط با دانشگاه ها و محققان و دانشمندان دانشگاهی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه اراک با سابقه بلند علمی می تواند در این زمینه نقش داشته باشد افزود: فلسفه این همایش ها برای پایداری سازمان جغرافیایی و حضور در فضای فناوری روز و بومی دانش بنیان است.
دکتر ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک نیز با بیان اینکه این همایش فرصتی برای تحرک و رونق کسب و کارهای جدید است گفت: مدیریت آینده با وجود جوانان و نوجوانان مشتاق علم و ایده های جدید روشن است.
وی ایجاد جذابیت برای حضور بیشتر جوانان را الزام آور دانست و افزود: کلاس های دانشگاه باید محل نوآوری و هر ترم یک ایده از سوی دانشجو مطرح شود تا در مسیر پیشرفت شتابناک کنونی قرار بگیریم.
آدرس کوتاه :