اولین شماره فصلنامه Colloid and Nanoscience Journal منتشر شد

اولین شماره فصلنامه Colloid and Nanoscience Journal منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک اولین شماره نشریه Colloid and Nanoscience Journal به مدیر مسئولی دانشگاه اراک و سردبیری آقای دکتر علیرضا صلابت منتشر شد. این نشریه که به زبان انگلیسی منتشر می شود با هدف فراهم نمودن بستری برای نشر و تبادل اندیشه و تحقیقات پژوهشگران دانشگاهی، رسانه ای برای تبادل و انتشار دانش آنها و همچنین آخرین اکتشافات و پیشرفت های علم و فناوری کلوئیدی است. سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را در قالب مقالات علمی- پژوهشی جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

https://cnj.araku.ac.ir

 
آدرس کوتاه :