اولین شماره فصل‌نامه «نوآوری‌های صنعتی، نیازها و راهکارها» منتشر شد

اولین شماره فصل‌نامه «نوآوری‌های صنعتی، نیازها و راهکارها» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک اولین شماره نشریه «نوآوری‌های صنعتی، نیازها و راهکارها» منتشر شد. این نشریه با هدف فراهم نمودن بستری برای نشر و تبادل اندیشه و تجربیات پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران با تاکید بر مباحث مرتبط با نوآوری در صنعت و فناوری پایه‌گذاری شده است. سیاست مجله نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی صنعتگران، فناوران، مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها، با کیفیت بالا و با نهایت دقت و امانتداری است. مدت زمان داوری مقالات به طور متوسط ۲ ماه و نوع داوری، دوسو ناشناس است. از کلیه صنعتگران، فناوران، اساتید و دانشجویان دعوت می‌گردد با ارسال آخرین نتایج حاصل از تحقیقات خود، بر غنای هر چه بیشتر این نشریه بیافزایند.