اولین مراسم جشن تولد همکاران در دانشگاه اراک برگزار گردید.

اولین مراسم جشن تولد همکاران در دانشگاه اراک برگزار گردید.

اولین مراسم جشن تولد همکاران در دانشگاه اراک برگزار گردید.

دریک مراسم صمیمی همراه با حضورهمکاران با چهرهای خندان و پر شوردرایام مبارک شعبان و در آستانه میلاد حضرت ولی عصر (عج)تعالی شریف،مراسم جشن تولد 8 نفر از همکاران خانم وآقا در دانشگاه اراک برگزار گردید.

در این مراسم جشن تولد که همکاران معاونت آموزشی ،تحصیلات تکمیلی و روابط عمومی حضورداشتند متولدین ایام رجب و شعبان توسط دکتر جعفری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی هدایایی دریافت نمودند