اولین نشست ستاد دهه مبارک فجر دانشگاه اراک

اولین نشست ستاد دهه مبارک فجر دانشگاه اراک

اولین جلسه اعضاء ستادبرگزاری دهه مبارک فجردانشگاه اراک در سال 1394 در اداره روابط عمومی دانشگاه اراک برگزار شد.دکتر مهدی رئوفی در این نشست ضمن تشریح برنامه های دهه مبارک فجر که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده و مواردی را مطرح نمودند.سرپرست دفتر ریاست و روابط..

اولین نشست ستاد دهه مبارک فجر دانشگاه اراک

اولین جلسه اعضاء ستادبرگزاری دهه مبارک فجردانشگاه اراک در سال 1394 در اداره روابط عمومی دانشگاه اراک برگزار شدد.دکتر مهدی رئوفی در این نشست ضمن تشریح برنامه های دهه مبارک فجر که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردیده مواردی را مطرح نمودند.سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه بر ضرورت هر چه باشکوه برپا کردند جشن ملی دهه مبارک فجر تاکید نمودندوخواستارهمکاری تمامی قسمتها در انجام این مراسم شدند.

اعضاء ستاد دهه فجر هر یک دیدگاهها و نظریات خود را پیرامون چگونگی برگزاری مراسم مطرح کردند.در این جلسه برنامه های از قبیل فضا سازی دانشگاه و خوابگاهها،مسابقات ورزشی،مسابقات کتابخوانی،تقدیر از دانش آموزان ممتاز،مسابقه عکاسی و برگزار مراسم جشن مورد بحث و گفتگو حاضرین قرار گرفت.

کدخبر:930-110

20 دی ماه 1394

اداره روابط عمومی