اولین همایش ملی خانواده و ازدواج در دانشگاه اراک

اولین همایش ملی خانواده و ازدواج در دانشگاه اراک

دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، اولین همایش ملی خانواده و ازدواج را در آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می نماید.

تاریخ برگزاری: ۲۸ آبانماه ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲

آدرس سایت همایش: http://ncmhf.araku.ac.ir

آدرس کوتاه :