اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست در دانشگاه اراک برگزار شد.

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست در دانشگاه اراک برگزار شد.


اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست در دانشگاه اراک برگزار شد.

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست در دانشگاه اراک برگزار شد.

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست در دانشگاه اراک برگزار شد.

 

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی با حضور معاون فرهنگی- اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری،جمعی از مسئولین، نخبگان، اساتید و فعالان زیست محیطی و به همت اتاق فکر دانشگاهیان استان مرکزی با همکاری دانشگاه اراک و با هدف بررسی و تبیین مجموعه پتانسیل‌های علمی کشور به منظور رفع مشکلات زیست ‌محیطی برگزار شد.

آدرس کوتاه :