اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اولین کنفرانس ملی تقریب مذاهب در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

اولین کنفرانس ملی تقریب مذاهب در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

اولین کنفرانس ملی تقریب مذاهب در اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

فرایند کنفرانس:

دریافت مقالات از تاریخ 25/5/95 تا تاریخ 9/9/1395 بود که تا این تاریخ 181 مقاله دریافت شد.

کمیته داوران 18 نفر بوده، که متشکل از اعضای هیت علمی دانشگاه های استان مرکزی و موسسات و سازمان های پژوهشی برتر کشور بوده که بیش از 8 جلسه نسبت به داوری مقالات اقدام نمودند. در نهایت 75 مقاله که از این بین، 21 مقاله به صورت شفاهی و 54 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

در این همایش 11 تن از چهره های بین المللی جهان اسلام از 10 کشور از جمله مصر، تونس، ترکیه، عراق، سوریه و ... حضور داشتند.

سخنران ویژه این همایش آیت ا... اراکی، آیت ا... دری نجف آبادی، دکتر قبتانی و جناب آقای الحلالی بودند.

جناب آقای دکتر مرتضی خرمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به عنوان نویسنده مقاله برتر کنفرانس، به ارائه مقاله خود پرداخت. در پایان از 3 مقاله شفاهی و یک مقاله پوستر برتر تقدیر شد.

 

دانشکده ها

ویدیو ها