اولین کنکور کرونایی

با رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی

اولین کنکور کرونایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک صبح روز پنجشنبه 9 مرداد 99 آزمون دکتری سال 1399 در دانشگاه اراک برگزار گردید.
در این آزمون  925  زن  و 1207  مرد با رعایت دستور العمل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک در 7 حوزه در دانشگاه اراک به رقابت پرداختند.
دانشگاه اراک در جهت رعایت موازین بهداشتی ضمن هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی اراک از همکاری چند پزشک و پرستار مستقر در حوزه های آزمون بهره برد. همچنین امکان برگزاری آزمون در محل قرنطینه بیماران، استفاده از تب سنج، ماسک، مواد ضد عفونی کننده، پد الکلی و ... از دیگر اقدامات دانشگاه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در این آزمون بود.  
دکتر سلیمان نژاد معاون آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور و دکتر آبنوسی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از فرآیند برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند.