آیین بهره برداری از استخر پرورش ماهی در مزرعه دانشگاه اراک

آیین بهره برداری از استخر پرورش ماهی در مزرعه دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک  در روز 10 اردیبهشت ماه آیین بهره برداری از استخر پرورش ماهی در مزرعه دانشگاه اراک با حضور مسئولین دانشگاه برگزار گردید. این استخر با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه 8 میلیارد ریال و با حجم آب 3600 متر مکعب و ظرفیت بیش از 50 هزار قطعه ماهی آغاز به فعالیت نمود. این اقدام با هدف افزایش و بهبود زیرساخت های موجود در مزرعه دانشگاه در حوزه پرورش آبزیان و همچنین درآمدزایی صورت پذیرفته است. 

آدرس کوتاه :