آیین تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

آیین تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی روز شنبه 14 اردیبهشت ماه در اتاق شورا دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات آقای محسن فدایی مدیر اسبق امور فرهنگی تقدیر و  آقای علی گودرزی زاده  به عنوان مدیر جدید امور فرهنگی و اجتماعی معرفی گردید. دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه، ضمن آرزوی توفیق برای آقای گودرزی زاده، از زحمات و خدمات آقای فدایی در مدت تصدی مدیریت ایشان قدردانی نمودند.