آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تربیت بدنی برگزار گردید

آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تربیت بدنی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه روز سه شنبه 5 شهریورماه در اتاق شورا ساختمان دکتر قریب  برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات دکتر عباس صارمی رئیس اسبق اداره تربیت بدنی تقدیر و آقای دکتر کریم زهره وندیان عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی و دروس عمومی به عنوان رئیس جدید اداره تربیت بدنی معرفی گردید. در ابتدا دکتر عباس صارمی به ارائه گزارش عملکرد دوره مدیریت خود در اداره تربیت بدنی پرداخت. دکترعلیرضا بهرامی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیز ضمن آرزوی توفیق برای دکتر زهره وندیان، از زحمات و خدمات دکتر عباس صارمی در مدت تصدی ایشان قدردانی نمود.

آدرس کوتاه :