آیین تکریم و معارفه رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی

آیین تکریم و معارفه رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه همکاری های علمی بین المللی در روز یکم تیرماه  با حضور سرپرست دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد.

 طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر ابراهیم آقامحمدی به سرپرستی گروه همکاری های علمی بین المللی منصوب شد..

در پایان دکتر ذوالفقاری از زحمات ارزشمند دکتر عیسی آبادی قدردانی نموده و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.

 

آدرس کوتاه :