آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی و علوم اداری

آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی و علوم اداری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی و علوم اداری در روز 27 اردیبهشت ماه برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید این دانشکده ها با حضور سرپرست دانشگاه و مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده های یاد شده برگزار شد.

 طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر علی محمد محمدی به سرپرستی دانشکده ادبیات و زبان ها و دکتر میرهادی حسینی کندلجی به سرپرستی دانشکده علوم اداری و اقتصاد منصوب شدند.

در پایان دکتر ذوالفقاری از زحمات ارزشمند روسای پیشین این دانشکده ها قدردانی نموده و برای سرپرستان جدید آرزوی موفقیت کرد.

 

آدرس کوتاه :