آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های علوم ورزشی، علوم انسانی و کشاورزی و محیط زیست

آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های علوم ورزشی، علوم انسانی و کشاورزی و محیط زیست

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید دانشکده های علوم ورزشی، علوم انسانی و همچنین دانشکده کشاورزی و محیط زیست در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه برگزار شد

آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید این سه دانشکده با حضور هیات رئیسه دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده های یاد شده برگزار شد.

 طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه، دکترعباس صارمی به سرپرستی دانشکده علوم ورزشی،  دکتر فاطمه دسترنج به سرپرستی دانشکده علوم انسانی و همچنین دکتر مهدی خدایی مطلق، به سرپرستی دانشکده کشاورزی و محیط زیست منصوب شدند.

در پایان دکتر ذوالفقاری از زحمات ارزشمند روسای پیشین این دانشکده ها قدردانی نموده و برای سرپرستان جدید آرزوی موفقیت کردند.