آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه

آیین تکریم و معارفه روسای دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید دانشکده های علوم پایه و فنی و مهندسی در روز های 24 و 25 بهمن برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه سرپرستان جدید این دانشکده ها با حضور هیات رئیسه دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده های یاد شده برگزار شد.

 طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر رضا پورایمانی به سرپرستی دانشکده علوم پایه و دکتر احسان صالحی به سرپرستی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شدند.

در پایان دکتر ذوالفقاری از زحمات ارزشمند روسای پیشین این دانشکده ها قدردانی نموده و برای سرپرستان جدید آرزوی موفقیت کردند

 

آدرس کوتاه :