آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده فنی و مهندسی

آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده فنی و مهندسی

آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده فنی و مهندسی در روز سه شنبه ۱۹ مهر برگزار شد.
در این مراسم که رئیس دانشگاه اراک، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی حضور داشتند، دکتر حمیدرضا سنایی پور، که پیش از این معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده را برعهده داشت، به عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردید.
همچنین از زحمات و اقدامات ارزشمند دکتر احسان صالحی، سرپرست سابق دانشکده فنی و مهندسی در مدتی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، قدردانی شد.

 

آدرس کوتاه :