آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی و محیط زیست برگزار شد

آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی و محیط زیست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی و محیط زیست در روز سه شنبه 4 مهر در محل اتاق جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد. در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه اراک، هیئت رئیسه دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی و محیط زیست برگزار گردید، دکتر امیر انصاری، عضو هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست و رئیس جدید دانشکده کشاورزی اظهار داشت در مسیر تحول دانشگاه اراک به سوی دانشگاه آینده بایستی در دانشکده کشاورزی اقداماتی که تاکنون انجام شده است را ادامه داد و از ظرفیت های موجود در جهت تحقق این هدف بهره برداری نمود و با ایجاد محیط علمی پویا بستر برای ترغیب دانشجویان و همچنین جامعه برای ارتباط مستقیم فراهم نمود. در پایان مراسم از زحمات و اقدامات ارزشمند دکتر مهدی خدایی مطلق، رئیس سابق دانشکده کشاورزی و محیط زیست قدردانی گردید.