آیین تکریم و معارفه سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر علیرضا پسرکلو عضو هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی را به سمت سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک منصوب کرد..

آیین تکریم و معارفه سرپرست آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه 29 فروردین ماه با حضور معاون پژوهشی و فناوری برگزار شد.

در این نشست از زحمات دکتر کاوه خسروی مدیر سابق آزمایشگاه مرکزی تقدیر شد.