آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر رحیم مرادی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی را به سمت سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه روز یکشنبه 21 فروردین ماه با حضورسرپرست دانشگاه و سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی برگزار شد.

در این نشست ضمن تقدیر از زحمات دکتر سید محمد حسینی رئیس سابق گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه طی حکمی وی به عنوان عضو کارگروه تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دوم دانشگاه منصوب شد.

آدرس کوتاه :