آیین تکریم و معارفه مدیران امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه

آیین تکریم و معارفه مدیران امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی طی حکمی به سمت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اراک و دکتر مجید سنایی پور عضو هیات علمی گروه مهندسی برق به سمت مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه منصوب شدند.

آیین تکریم و معارفه مدیران امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه با حضور مدیران و کارکنان حوزه معاونت پژوهش دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که دکتر مهران شاه منصوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر حامد صفی خانی، معاون پژوهشی و فناوری حضور داشتند احکام صادر شده توسط دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک تقدیم مدیران امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه گردید.

 

آدرس کوتاه :